STAP-budget Creating Insights

Sinds 1 maart 2022 kun op kosten van de overheid een opleiding, training of cursus volgen. Je kunt eenmalig een bedrag tot 1.000 euro (inclusief btw) per jaar krijgen. Hiervoor vraag je een STAP-budget aan.  Het volgende tijdvak start op maandag 2 januari 2023.

Op deze pagina vind je alle relevante informatie rondom de STAP-regeling, over het STAP-budget aanvragen en essentiële tips om optimaal gebruik te kunnen maken van de regeling. We werken dit overzicht voortdurend bij.

Wat is het STAP-budget?

De subsidieregeling STAP-budget is een regeling van de Nederlandse overheid waarmee werkenden en werkzoekenden 1.000 euro (inclusief btw) per jaar kunnen krijgen voor het volgen van opleidingen, trainingen of cursussen.

Waar staat STAP voor?

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. De overheid wil je met deze regeling helpen om je te ontwikkelen tijdens je loopbaan en je positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Wie komt in aanmerking voor de STAP-regeling?

Zowel werkenden als werkzoekenden kunnen het STAP-budget krijgen. Het maakt niet uit of je in loondienst bent, ZZP’er of ondernemer bent, of momenteel geen werk hebt.

De STAP-subsidie kan worden verstrekt aan een persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Er is sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt als de subsidieaanvrager:

 • op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt;
 • op het moment van de aanvraag een burger van de Unie is of een familielid is als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG of burger van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
 • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van zijn aanvraag gedurende ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen.

Welke opleidingen, trainingen en cursussen kun je volgen met de STAP-subsidie?

Een volledig overzicht van opleidingen, trainingen en cursussen die je met het STAP-budget kunt volgen, is beschikbaar via het officiële STAP-scholingsregister op het UWV STAP-portaal. Het budget kan alleen worden aangevraagd voor opleidingen, trainingen en cursussen die in dit register staan vermeld.

Scholingsactiviteiten voor 2022 kunnen aan het scholingsregister worden toegevoegd, als ze aan tenminste één van de onderstaande vier voorwaarden voldoen:

 • OCW-erkend (mbo, hbo en wo, bekostigd en contractonderwijs)
 • NRTO-keurmerk
 • NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register
 • Erkend door een sector- of brancheorganisatie (zoals CEDEO)

Vanaf 1 januari 2023 wordt STAP uitgebreid met het subsidiabel maken van EVC-trajecten, het toekennen van de STAP-subsidie voor meerjarige opleidingen en het subsidiabel maken van schoolkosten van duaal leren in het mbo en hoger onderwijs.

Voor alle relevante informatie voor opleiders is de overheidswebsite stapvooropleiders.nl in het leven geroepen.

Wanneer kun je het STAP-budget aanvragen?

LET OP: Als je van deze subsidieregeling gebruik wil maken, is het verstandig om aan het begin van het tijdvak dat voor jouw scholingsactiviteit van toepassing is aanspraak te maken op het STAP-budget. Ieder tijdvak kent namelijk een subsidieplafond en OP=OP.


Aanvraagtijdvakken en subsidieplafonds 2022
 • 1 maart tot en met 30 april 2022 (€ 36,1 miljoen)

Eerst mogelijke startdatum: 29 maart 2022
Uiterste startdatum: 30 juli 2022

 • 2 mei tot en met 30 juni 2022 (€ 36,1 miljoen)

Eerst mogelijke startdatum: 29 mei 2022
Uiterste startdatum: 30 september 2022

 • 1 juli tot en met 31 augustus 2022 (€ 36,1 miljoen)

Eerst mogelijke startdatum: 29 juli 2022
Uiterste startdatum: 30 november 2022

 • 1 september tot en met 31 oktober 2022 (€ 36,1 miljoen)

Eerst mogelijke startdatum: 29 september 2022
Uiterste startdatum: 31 januari 2023

 • 1 november tot en met 31 december 2022 (€ 36,0 miljoen)

Eerst mogelijke startdatum: 29 november 2022
Uiterste startdatum: 31 maart 2023

Welk aanvraagtijdvak is van toepassing?

Er wordt subsidie verstrekt voor scholing die start vanaf vier weken na de dag van de subsidieaanvraag en binnen drie maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de subsidieaanvraag is ingediend.

In een enkel geval wordt van de bovenstaande regel afgeweken, namelijk:

“Als een scholing start op een later gelegen dag die redelijkerwijs nodig is, indien het voor de opleider niet mogelijk is de scholing binnen het in onderdeel a genoemde tijdvak te starten.”

Hoe kun je STAP aanvragen?

Het aanvragen van het STAP-budget kan via het STAP-portaal van het UWV.

Let op: Voordat je het subsidiebudget aanvraagt in het STAP-portaal van UWV, moet je jezelf al als deelnemer hebben ingeschreven bij de opleider. Na deze inschrijving zal de opleider namelijk een STAP-aanmeldingsbewijs afgeven en dat bewijs moet als bijlage bij jouw STAP-aanvraag worden geüpload.

Wat heb je nodig voor jouw STAP-aanvraag?

 • het STAP-aanmeldingsbewijs voor de scholing (van de opleider)
 • De mogelijkheid om in te loggen via DigiD (DigiD aanvragen)

De belangrijkste tips

 • Zet het begin van alle aanvraagtijdvakken in je agenda

Het budget voor de regeling is beperkt. De regeling heeft voor ieder aanvraagtijdvak een studieplafond van € 36 miljoen.

 • Zoek vooraf al een geschikte opleiding, training of cursus

Dan ben je geen tijd meer kwijt aan het zoeken naar een opleiding, training of cursus. Zo vergroot je de kans dat er nog overheidsbudget beschikbaar is. Bekijk hier ons aanbod aan opleidingen

 • Zorg ervoor dat je via DigiD kunt inloggen

Zo voorkom je dat je niet kunt inloggen op het STAP-portaal van het UWV.

Kun je nog niet inloggen via DigiD? Vraag dan hier een DigiD aan.

Wie doet wat?

Deelnemers scholingsactiviteiten

 • Zien in het STAP-portaal van het UWV de scholingsactiviteiten die in aanmerking komen voor STAP-subsidie.
 • Ontvangen van opleiders of EVC-aanbieders een bewijs van aanmelding.
 • Melden zich via het STAP-portaal van het UWV aan voor scholingsactiviteiten.

Opleiders en EVC-aanbieders

(EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties)

 • Registreren scholingsactiviteiten in het STAP-scholingsregister van DUO.
 • Kunnen e-facturen indienen via een ‘STAP e-factuurbroker.
 • Uploaden (nadat de deelnemers scholingsactiviteiten hebben afgerond) een bewijs van deelname in het STAP-portaal van het UWV.

Erkennende instanties

(zoals OCW, NLQF, EVC en branche- of sectororganisaties)

 • Registreren opleiders, opleidingserkenningen en EVC-aanbieders in het STAP-scholingsregister van DUO.

DUO

 • Is technisch beheerder van het STAP-scholingsregister.
 • Levert geregistreerde scholingsactiviteiten aan het STAP-portaal van het UWV.

UWV

 • Voert STAP-budgetten uit.
 • Beoordeelt subsidieaanvragen op rechtmatigheid.
 • Checkt bewijzen van deelname.
 • Maakt inkooporders.
 • Betaalt e-facturen aan opleiders en EVC-aanbieders.

Heb je nog vragen of wil je persoonlijk studieadvies? We staan je graag te woord over de mogelijkheden. Je kan ons op verschillende manieren bereiken: je kunt ons bellen op 070-3122089 of je kunt ons een bericht sturen.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op.

Meest gekozen opleidingen & trainingen

vacature
Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van nieuwe opleidingen, trainingen en aanbiedingen

"*" geeft vereiste velden aan

Toestemming*