Privacy Recht voor Finance Professionals

Omschrijving

Gedurende de afgelopen jaren is het privacy recht steeds belangrijker geworden. Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), moeten organisaties aan strengere privacyregels voldoen dan voorheen. Dit is des te meer relevant voor finance professionals, aangezien zij vaak werken met grote hoeveelheden persoonsgegevens, waaronder ook gevoelige gegevens.

Praktisch

Datum: 28 juni 2019
Tijden: 09.00 – 17.00 uur
Locatie: Creating Insights, Den Haag
Maximum aantal deelnemers: 15
PE-uren: 6
Investering: € 729,- excl. btw

Aanmelden: opleiding@ciu.nl

Boetes kunnen nu oplopen tot EUR 20 miljoen of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet van een bedrijf. Het is daarom voor organisaties van belang dat zij goed op de hoogte zijn van de privacyregels die in Nederland gelden. De eendaagse cursus ‘Privacy Recht voor Finance Professionals’ biedt een overzicht van de actuele vereisten waaraan organisaties moeten voldoen. Door middel van korte in-class cases, leren deelnemers hoe ze de diverse juridische concepten zelf kunnen toepassen.

Voor wie

Finance professionals die op zoek zijn naar praktisch inzicht in of een rol vervullen bij toepassing van de AVG binnen de organisatie waar zij werkzaam zijn.

Leerresultaten

Na het volgen van de cursus zullen de deelnemers onder meer in staat zijn om/hebben zijn:

 • De belangrijkste principes uit het privacyrecht uit de AVG beter te begrijpen en toe te passen in hun praktijk.
 • Know-how voor het onderhouden van een verwerkingsregister.
 • De meest geschikte verwerkingsgrond voor een verwerkingsactiviteit te bepalen.
 • Gegevenbeschermingsrisico’s te identificeren.
 • Te bepalen of een Data Protection Impact Assessment dient plaats te vinden of niet.
 • Te bepalen wat voor soort verwerkersovereenkomst of andere overeenkomst moet worden gesloten.

Inhoud

 • Overzicht privacy- en gegevensbeschermingsrecht, belangrijkste concepten en reikwijdte.
 • Privacy principes en verwerkingsgronden.
 • Belangrijkste privacyverplichtingen onder de AVG.
 • Rechten van betrokkenen en handhaving.

Opleidingsmethode

 • Een interactieve eendaagse cursus met een sterke praktijkgerichte focus.
 • De didactische methoden omvatten groepsdiscussies, casestudies, oefeningen en groepsopdrachten.
 • Een overzicht van de aanbevolen literatuur is beschikbaar ter voorbereiding vooraf.

Trainer

Vonne Laan

Vonne Laan is privacy advocaat bij Value Privacy Law. Vonne helpt Nederlandse en internationale klanten met diverse zaken op het gebied van privacywetgeving, waaronder implementatie van de GDPR-vereisten. Meer specifiek omvat dit: verplichtingen met betrekking tot datalekken, overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), Data Protection Impact Assessments (DPIA), privacy- en cookieverklaringen, gegevensverwerkingsovereenkomsten, de rol van de ondernemingsraden, klokkenluidersregelingen, screening en monitoring en direct marketingcampagnes. Vonne geeft regelmatig lezingen over privacy gerelateerde onderwerpen en geeft periodiek les aan Nyenrode Business University en Hogeschool Windesheim. Vonne is ook een gepubliceerde auteur op dit gebied, en is b.v. geëngageerd als permanente medewerker van het Tijdschrift voor Internetrecht. Zij is lid van de Vereniging Privacy Recht en de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht.