Procesmatig Werken binnen de I-Standaarden

Organisatieontwikkeling

Deze training komt in aanmerking voor STAP subsidie.

Deze training is speciaal ontwikkeld door Roy Pragt voor medewerkers van zorgaanbieders en gemeenten die inhoudelijk te maken krijgen met taken binnen het declaratie- en facturatieproces inzake de Jeugdwet (JW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). In de training geven we een totaalbeeld van het proces “van contract tot controle”. De cursist leert hoe de processen tussen gemeenten en zorgaanbieders zijn opgebouwd, zowel generiek als specifiek. Gemeenten hanteren verschillend beleid als het gaat om procesmatig werken. Tijdens training staan we daarom ook stil bij de verschillen in beleid en wat dit betekent voor de communicatie met gemeenten via de standaarden (iJW en iWmo).

Doel

Het doel van de training is om de deelnemers inzicht te geven in het totale proces van aanbesteding tot factuur en controle. Tevens geven wij tips & tricks om snel en efficiënt betalingen te incasseren via de standaarden iJW en iWmo. Na de training begrijpen de cursisten hoe de processen lopen en waar welke informatie en tools te verkrijgen zijn.

Onderwerpen

 • Inkoop / aanbesteden / verkoop / contracteren.
 • De verschillende uitvoeringsvarianten binnen de standaard iJW / iWmo.
 • Omgaan met de verschillende productcodes (landelijk / regionaal / conversietabel).
 • Het woonplaatsbeginsel en welke bronnen benaderd kunnen worden om gegevens te checken.
 • Hoofd- en onderaannemer schap binnen de processen.
 • Het verwerken van het contract in een kwaliteitssysteem als basis voor de informatievoorziening.
 • De registratie van zorg (stamgegevens, productiegegevens, transactiegegevens en mutaties).
 • Berichtenverkeer (registratie): wanneer stuur ik welk bericht en met welke gegevens.
 • Declaratie van zorg: wanneer factureren en wanneer declareren en wat is het verschil.
 • Werken met extreem privacy gevoelige data.
 • Communicatie via Vecozo (Rinis en het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt).
 • Het verwerken van uitval (afgekeurde berichten) op basis van de retourcodes.
 • De beschikbare tools, zoals de berichtenapp en validatiemodule, en wat kun je er mee.
 • Waar vind ik welke informatie over de standaard zoals i-Standaarden, VNG en Vektis.
 • Welke veranderingen komen er aan?

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor alle medewerkers van zorgaanbieders en gemeenten die te maken hebben met het berichtenverkeer i-Standaarden en de zorgprocessen JW, WLz, ZvW, WMO zowel ZIN als PGB.

Data

 • 7 februari 2023

 • 9 mei 2023

 • 2 november 2023

Tijden

09:30 – 16:30

Locatie

Benoordenhoutseweg 43, Den Haag

Aantal plekken

10

Kosten

€ 495,- ex. BTW

PE-uren

PE punten mogelijk

Procesmatig Werken binnen de I-Standaarden

Incompany

We kunnen dit programma ook op maat organiseren. Dat is al een goede optie bij vijf of meer medewerkers. Meer informatie

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je persoonlijk studieadvies? We staan je graag te woord over de mogelijkheden. Je kan ons op verschillende manieren bereiken: je kunt ons bellen op 070-3122089 of je kunt ons een bericht sturen.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met jou op.

Anderen bekeken ook