Masterclass Actualiteiten Externe Verslaggeving

Oktober jl. heeft prof. dr. Martin Hoogendoorn weer een interessante masterclass verzorgd. Vanwege het grote succes keert de masterclass jaarlijks terug op de agenda. Zo ook in 2020! De exacte datum is nog niet bekend, maar stuur ons een e-mail (opleiding@ciu.nl) wanneer je interesse hebt. We houden je dan op de hoogte.

Omschrijving

Prof. dr. Martin Hoogendoorn, hoogleraar Externe Verslaggeving, gaat jaarlijks in op de actuele ontwikkelingen in de externe verslaggeving. In het bijzonder de ontwikkelingen in de Nederlandse wet- en regelgeving die van belang zijn voor het opmaken, samenstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening. We werken met diverse casusposities vanuit de praktijk. De bijeenkomst is interactief van opzet, zodat je de mogelijkheid hebt te reageren en je vragen te stellen.

Praktisch

Datum: okt/nov 2020
Tijden: 16.00 – 20.30 uur
Locatie: Creating Insights, Den Haag
Maximum aantal deelnemers: 25
PE-uren: 4
Investering: € 395,- excl. btw

Aanmelden: opleiding@ciu.nl

Speerpunten

 • Nieuwe wetgeving
 • Nieuwe RJ-Richtlijnen voor de jaarrekening
 • Nieuwe RJ-Uitingen
 • Vergelijkende cijfers
 • Prijsgrondslagen vreemde valuta
 • Groot Onderhoud
 • Vastgoedbeleggingen
 • Leasing
 • Classificatie eigen vermogen / vreemd vermogen
 • Schulden
 • Voorzieningen
 • Bijzondere en uitzonderlijke posten
 • Belastingen naar de winst
 • Hoofdlijnen nieuwe IFRS

Trainer

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA

Hoogleraar externe verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer en bijzonder raadsadviseur jaarrekeningenrecht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Tot medio 2014 was hij partner bij EY. Sinds mei 2016 is hij voorzitter van de NBA-Signaleringsraad.