Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacy Statement en Cookiebeleid

Creating Insights, gevestigd aan Benoordenhoutseweg 43 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

Benoordenhoutseweg 43
2596 BC Den Haag
+3170 312 20 89
www.ciu.nl
opleiding@ciu.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Creating Insights verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer en/of creditcardgegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres en device

Met welke doelen wij persoonsgegevens verwerken

Creating Insights verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Inschrijving en betaling voor onze diensten;
 • verwerking studieresultaten, studievoortgang en andere administratieve werkzaamheden;
 • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie, inlichtingen of publicaties;
 • ter uitvoering en verbetering van de leerervaring en dienstverlening;
 • informatievoorziening over (nieuwe) diensten en producten en wijziging van bestaande producten, zoals via de nieuwsbrief;
 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • beveiliging en verbetering van onze website om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Creating Insights bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden Creating Insights verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Creating Insights blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/

Cookie overzicht

Cookie (naam) Functie Bewaartermijn
Facebook (fr) De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.3 maanden
Facebook (tr) De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat remarketingadvertenties op Facebook getoond kunnen worden.Sessie
Google (ads/ga-audiences) De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden. Sessie
Google Analytics (collect) De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor de CIU en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.Sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Creating Insights en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar opleiding@ciu.nl. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Creating Insights neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via opleiding@ciu.nl.

Wijzigingen Creating Insights behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

vacature
Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van nieuwe opleidingen, trainingen en aanbiedingen

"*" geeft vereiste velden aan