Strategisch (mee)denken

Iedere training maken we op maat, waarbij we zoveel mogelijk werken met situaties en de context van jouw organisatie. Middels een uitgebreid voor- en natraject wordt de training geoptimaliseerd en verankerd, en wordt het effect van de training getoetst.

Strategisch (mee)denken

Voor het bepalen van koers richting de toekomst op strategisch niveau is een strategische visie en  weloverwogen onderbouwing onontbeerlijk. In de training leren deelnemers een visie/missie verwoorden en kernwaarden te definiëren vanuit toekomstscenario’s mede gebaseerd op trends en ontwikkelingen. Hiermee kunnen de deelnemers de vertaling maken naar gerichte interventies en acties. Bij het effectief implementeren van strategie en tactische interventies spelen draagvlak en weerstand een cruciale rol. De training leert hoe hiermee adequaat om te gaan en hoe je mensen meekrijgt richting de beoogde toekomst.

De training zorgt ervoor dat deelnemers kunnen functioneren als strategische gesprekspartners, een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van strategie. Bovendien kunnen deelnemers na de training duidelijkheid en begrip kweken over de te volgen koers, en vormgeven aan de implementatie van de strategie. Een overzicht van de mogelijke onderwerpen ziet er als volgt uit:

Kernwaarden bepalen:

Kernwaarden geven de verantwoordelijkheden naar de belanghebbenden van een organisatie aan en worden wel gezien als het ethisch kompas van een bedrijf. In dit deel wordt geleerd hoe je die bepaald.

Visie/missie verwoorden:

Iedere organisatie heeft richting nodig, een spreekwoordelijke stip op de horizon. In woord, beeld en geschrift houvast verschaffen bij vragen als: Wie zijn we? Waar staan we voor? Waar willen we naar toe?. Dit onderdeel leert deelnemers dit optimaal te doen.

Verwachtingen verhelderen:

Wanneer kernwaarden en visie/missie duidelijk zijn, wat betekent dit dat voor de dagelijkse omgang met elkaar?
Is er wederzijdse duidelijkheid over wat er van elkaar verwacht wordt? De verheldering van verwachtingen helpt bij het uitvoeren van de visie.

Strategische analyse:

Een strategische analyse is nodig om de juiste keuzes te kunnen maken richting de stip op de horizon. In de training wordt inzicht gecreëerd in hoe je in hoofdlijnen conclusies kunt trekken uit interne en externe processen ten behoeve van effectieve besluitvorming.

Praktisch

Iedere training maken we op maat, waarbij we zoveel mogelijk werken met situaties en de context van jouw organisatie. Middels een uitgebreid voor- en natraject wordt de training geoptimaliseerd en verankerd, en wordt het effect van de training getoetst.

Uiteraard kan de duur en de locatie worden aangepast aan jouw voorkeuren en opleidingsbehoefte. Alle trainingen worden full-service aangeboden en verzorgd door de beste trainers.

Contact

Heeft jouw team behoefte aan het onderhouden van kennis? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0641011978 of opleiding@ciu.nl.

vacature
Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van nieuwe opleidingen, trainingen en aanbiedingen

"*" geeft vereiste velden aan