Permanente Educatie

Voortdurende professionele ontwikkeling

Ongeacht jouw rol in de financiële sector, is het continu bijwerken van je expertise en inzicht essentieel. Dit geldt des te meer voor Accountants (RA & AA) en Registercontrollers (RC), die de jaarlijkse verplichting hebben om hun voortdurende professionele ontwikkeling (PE) na te streven. Dit zorgt ervoor dat professionals hun deskundigheid behouden en up-to-date blijven met trends in hun vakgebied. De cursussen en studieprogramma’s aangeboden door Creating Insights voldoen volledig aan de vereisten voor voortdurende educatie. Voldoe moeiteloos aan je PE-verplichtingen door deel te nemen aan een programma van Creating Insights.

Nieuwe PE-regelgeving voor accountants

Met ingang van 2021 is er een nieuwe PE-regelgeving van kracht voor alle accountants, deze is sinds 2019 stapsgewijs ingevoerd. Dit houdt een verschuiving in van het registreren van PE-uren naar het opstellen van een PE-portfolio. Accountants zijn niet meer gebonden aan een vast aantal PE-uren per jaar, maar kiezen voor opleidingen die bijdragen aan hun persoonlijke groei op basis van een PE-portfolio. Op deze manier hebben accountants de regie over hun professionele ontwikkeling. Bezoek voor meer informatie de website.

PE-regelgeving voor Registercontrollers

Registercontrollers (RC) verzamelen PE-punten in overeenstemming met de richtlijnen van de Vereniging van Registercontrollers (VRC). Ze dienen jaarlijks 40 studie-uren te volgen, waarbij elk uur gelijkstaat aan één punt. Daarom is het noodzakelijk dat elke registercontroller 40 PE-punten verwerft. Eventuele extra punten kunnen worden overgedragen naar de volgende twee jaar (tot 80 PE-punten), en tekorten van het voorgaande jaar kunnen worden “ingelopen” met aanvullende PE-punten.

Cedeo-Erkend

Creating Insights’ cursussen en opleidingsprogramma’s zijn Cedeo-erkend, wat betekent dat ten minste 80 procent van onze klanten ’tevreden tot zeer tevreden’ is over de kwaliteit en onze service. Om deze erkenning te behouden, ondergaan we elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek dat positief moet worden afgerond. Dit waarborgt dat de positieve evaluaties van onze programma’s up-to-date blijven. Meer informatie is beschikbaar op onze website.

vacature
Nieuwsbrief

Als eerste op de hoogte van nieuwe opleidingen, trainingen en aanbiedingen

"*" geeft vereiste velden aan